Klachtenprocedure

Indienen van een klacht
Je kunt kleine klachten mondeling indienen. Eenvoudige, snel oplosbare klachten worden meteen behandeld. Een voorbeeld kan zijn het niet snel terugbellen of reageren op een mailverzoek. Is jouw klacht niet zo eenvoudig, dan kun je het beter op papier zetten.

Een schriftelijke klacht moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze moet in ieder geval jouw naam en adres bevatten, de datum en een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de klacht. Je verstuurt de klacht aangetekend naar:
Acuive BV
Dijkhuizen 13-15
7961AE Ruinerwold.

Zodra wij de schriftelijke klacht van jou hebben ontvangen, krijg je van ons een reactie en gaan we ons best doen om de klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Wat gebeurt er met jouw klacht?
De klacht wordt bij jouw studiebegeleider in behandeling gegeven. Er zal onmiddellijk contact met je worden opgenomen om een afspraak te maken om de klacht te bespreken. Het is ook mogelijk om deze bespreking telefonisch te houden. Van dit gesprek wordt een schriftelijk verslag gemaakt en een rapportage naar de directie. Hierna krijg je mondelinge uitleg en een brief toegezonden met de motivering van de uitkomst en de conclusies. Acuive streeft ernaar om één en ander binnen een termijn van twee weken af te ronden. Het spreekt voor zich dat jouw klacht altijd vertrouwelijk zal worden behandeld. Acuive bewaart alle documenten omtrent een klacht gedurende 12 maanden.

Klachtencommissie
Wanneer je een klacht hebt over een medestudent of een medewerker van Acuive BV, dan kun je in eerste instantie terecht bij je studieloopbaanbegeleider, docent of een medewerker die jij vertrouwt. Mocht dit niet tot jouw tevredenheid worden opgelost, dan kun je bij het hieronder genoemde meldpunt de klacht indienen. Het meldpunt klachten zal in eerste instantie proberen via de onderwijsmanager van jouw opleiding de klacht te laten behandelen. In laatste instantie komt de klacht terecht bij de Klachtencommissie van Acuive, die onafhankelijk van jouw school is.

Commissie van beroep
Als student kun je beroep aantekenen tegen beslissingen van de Klachtencommissie. Het beroep moet je binnen twee weken na de beslissing indienen bij de Commissie van beroep door middel van een mail met de redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing.
De Klachtencommissie en Commissie van beroep zijn te bereiken via het meld- en informatiepunt klachten: klachten@acuive.nl.

Klachten over de afwikkeling van de examens
Het kan ook voorkomen dat je een klacht hebt over de afwikkeling van de examens. Zoals je eerder hebt kunnen lezen, besteedt Acuive de examinering uit aan Exuive. Alle examinerende instanties hebben een eigen klachtenprocedure, dus Exuive ook. Je kunt daarvoor kijken op hun website.

De contacten met een examinerende instantie lopen altijd via de opleider. In dit geval zal Acuive jouw klacht eerst bekijken. Is hij gegrond, dan onderschrijft Acuive deze klacht en brengt hem onder de aandacht van de examinerende instantie en zal daarover met hen en jou communiceren. Dit kan mondeling of per mail plaatsvinden. De klacht moet aan eerder genoemde voorwaarden voldoen.